O projekte Atlas kaštieľov

Milí návštevníci a priaznivci slovenskej histórie, dovoľte, aby sme Vám predstavili internetový projekt pod názvom Atlas slovenských kaštieľov a kúrií. Tento projekt realizujeme v rámci občianskeho združenia Slavica z Nitry.

Občianske združenie vzniklo so zámerom a cieľom podporovať trvalé pozitívne zmeny v oblasti popularizácie slovenskej kultúry, histórie a ľudového umenia.

Projekt bude postupne mapovať kaštiele a kúrie na území všetkých ôsmych samosprávnych krajov Slovenska. Celý projekt je naplánovaný na obdobie štyroch rokov, 2014-2018.

Atlas kaštieľov je zostavený formou katalógu, kde sú jednotlivé objekty usporiadané abecedne po okresoch. Obsahom uvedených informácií sú hlavne základné údaje o pamiatke a obci, história objektu, krátky popis a fotodokumentácia. Ďalej na tejto internetovej stránke nájdete zaujímavé dobové fotografie a pohľadnice, register kaštieľov a kúrií, slovník použitých výrazov a použitú odporúčanú literatúru a pramene.

Názvy jednotlivých objektov sú vytvorené podľa nasledujúceho kľúča: 1.) názov obce, 2.) zaužívaný názov objektu, 3.) druh objektu. Historické osobné mená z obdobia slovenských dejín do roku 1919 (Uhorské dejiny Slovenska) píšeme podľa zásad a pravidiel slovenského jazyka a pravopisu.

Naším cieľom je katalogizovať kaštiele a kúrie na terajšom území celého Slovenska podľa jednotlivých krajov. Informácie o jednotlivých historických pamiatkach sú doplnené fotografiami a mapkami.

Veríme, že tento projekt nájde u Vás pozitívnu odozvu.

Miloš Zverina
predseda združenia a manažér projektu

Na Pálffyovskom pikniku

Bratislava, 7. júna 2014

Prezentácia knihy Atlas kaštieľov - Bratislavský kraj na pikniku pod bratislavským hradom