Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
francúzsky park
druh ozdobného parku, ktorého hlavná os je predĺžením hlavnej osi architektúry; hlavnú cestu symetricky sledujú aleje, pravidelne ostrihané kríky, valy so schodmi, fontány a sochy
freska
nástenná maľba na čerstvú, ešte vlhkú vápennú omietku, po uschnutí sa farby fresky spoja s vápnom omietky a nadobudnú žiarivý tón
frontón
štít na priečelí budovy alebo nad portálom, dvermi, oknom
girlanda
druh ornamentu; plošná alebo plastická architektonická ozdoba vo forme štylizovaných vencových závesov
glorieta
záhradný pavilón, malá stavba, stĺpový malý chrám v parku alebo na vyvýšenom mieste
gobelín
nástenný koberec často s bohatými figurálnymi motívmi
gotika
štýl stredovekého umenia v Európe, pochádzajúci z Francúzska, v architektúre ho charakterizujú lomené oblúky, rebrová klenba, štíhle stĺpy a veže a oporné piliere
halová stavba
kostolná stavba, ktorej bočné lode sú rovnako vysoké ako hlavná loď a spoločne zakryté jednotnou strechou, okná na bočných lodiach bývajú veľké, aby stačili presvetliť aj hlavnú loď oddelenú od bočných lodí len stĺpmi alebo piliermi
halštat
v archeológii staršia doba železná, približne roky 750-450 pred n.l.
historické mapy
mapy zobrazujúce historickú skutočnosť, ktoré vznikli väčšinou za prispenia historikov; mapy, ktorých tvorcovia zobrazujú skutočnosť, ktorá je z ich pohľadu už minulosťou (napr. Rímska ríša v období panovania cisára Vespasiana)
hlavica
najvrchnejšia, plasticky vyčnievajúca časť stĺpa, piliera alebo pilastra, v rôznych slohoch rozlične dekoratívne stvárnená
hrazdená konštrukcia
stĺpiková konštrukcia; nosné časti drevenej konštrukcie sú z drevených stĺpikov z tvrdého alebo mäkkého dreva kruhového alebo hranatého profilu; priestory medzi stĺpikmi vypĺňa murivo (tehla, hlina)
ikonostas
drevená stena s priechodmi v gréckokatolíckych a pravoslávnych kostoloch, oddeľujúca oltárnu časť od časti pre veriacich a ozdobená ikonami
iluzionizmus
opticky presvedčivé zobrazenie deja, veci a priestoru v ploche obrazu, ktoré sa usiluje vyvolať dojem, ilúziu skutočnosti
impresionizmus
umelecký smer zameraný na vyjadrenie dojmov a zážitkov