Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
bašta
spevňujúci článok stredovekých fortifikácií, vystupujúci z línie hlavnej hradby, umožňuje ostreľovanie priestoru pri päte opevnenia a krížové ostreľovanie predpolia; na rozdiel od veže dosahuje buď tú istú výšku ako priľahlé hradobné úseky, s ktorými komunikačné súvisí, alebo ich nepatrne prevyšuje
bastión
bašta, základ sústavy pevnostných mnohouholníkových renesančných a barokových hradieb
bazilika
kresťanský chrám starorímskeho typu obdĺžnikového tvaru s nepárnym počtom lodí; stredná loď ukončená apsidou, oddelená od bočných lodí arkádami, je podstatne vyššia, takže svetlo do nej preniká z okien nad strechami bočných lodí
biedermeier
umelecký sloh, ktorý vznikol v Nemecku v prvej polovici 19. storočia, uplatnil sa predovšetkým v nábytkovom umení a v maliarstve, sledoval najmä pohodlný život meštiackej triedy
boltcový ornament
druh ornamentu pripomínajúci tvar ucha
bosáž
plastické znázornenie muriva z hrubo otesaných kvádrov (alebo jeho napodobeniny v omietke), používané obyčajne na nároží budov alebo na prízemí budov
brit
ostrá hrana, ktorou bývajú opatrené hradné veže v smere predpokladaného útoku
castellum
hrad, zámok, pevnosť
čestný dvor
(fran. cour d'honneur) - nádvorie pred barokovými kaštieľmi, uzavreté z troch strán
chrlič
zo strechy vyčnievajúci odkvap z kovovej liatiny, pieskovca alebo plechu; vyskytuje sa najmä na gotických katedrálach v podobe groteskných alebo obludných figúr, najmä hláv
čierna kuchyňa
kuchynský priestor s otvoreným ohniskom a dohora sa postupne zužujúcim komínom
cimburie
zúbkované ukončenie hradieb alebo veží, rozdelené zubmi a výrezmi na výhľady a kryty pre stredovekých strelcov, kryt obrannej ochodze
cisterna
murovaný vodojem alebo v skale vytesaná nádrž na vodu, najmä dažďovú
citadela
samostatná pevnosť v meste, umožňovala obranu aj po strate vonkajšieho opevnenia
dispozícia
v architektúre pôdorysný i výškový rozvrh stavby, usporiadanie hmoty a priestoru podľa účelu, na ktorý stavba vznikla