Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
terakota
druh pálenej hliny, ozdobná keramika s farebným črepom a výrobky z nej
trám
hrada, brvno; do štyroch hrán otesaný kmeň stromu, nosník ako súčasť nosnej konštrukcie
trámová konštrukcia
druh stavby, pri ktorej sú trámy nosnými prvkami
triumfálny oblúk
1. rímsky čestný oblúk, pamätník na triumfálny sprievod víťazného vojvodcu mestom a pamätník božstvám, ktoré dopomohli k víťazstvu; 2. oblúk deliaci hlavnú ľod kostola od presbytéria, často ozdobený obrazom Vykupiteľa triumfujúceho nad smrťou; najprv to býval murovaný, obyčajne polkruhový oblúk, v gotike kamenný a lomený
tympanón
trojuholníková alebo polkruhová plocha nad priečelím monumentálnych budov a nad portálmi, príp. oknom; v ploche tympanónu býva bohatá reliéfna výzdoba