Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
refektár
kláštorná jedáleň
reliéf
plastika vystupujúca z plochy, ktorá má k nej ešte badateľný vzťah; ilúzia tretieho rozmeru sa docieľuje náznakom
renesancia
umelecký štýl, ktorý vznikol v Taliansku v rokoch 1420-1440; umenie v období renesancie opúšťa úzky rámec náboženského umenia a usiluje sa zachytiť reálny život a krásu; v architektúre a plastike preberá prvky antického umenia; v našich podmienkach sa renesancia rozvinula v 16. a na začiatku 17. storočia
rímsa
vodorovný pás, jednoduchý alebo členený, vystupujúci z muriva a zdôrazňujúci horizontálne členenie stavby; podľa polohy je rímsa soklová - pri základe stavby, kordónová - delí poschodia, podstrešná - ukončuje stavbu, ďalej parapetná (= podokenná), nadokenná, naddverová
rizalit
časť stavby, ktorá vystupuje z fasády po celej dĺžke budovy; podľa vzťahu k strednej osi ide o stredný rizalit alebo bočné rizality
rokaj
mušľovitý rokokový ornament
rokoko
dekoratívny štýl poslednej fázy baroka, 1745-1780, vo Francúzsku zhodný so štýlom Ľudovíta XV.; vyznačuje sa členitosťou ornamentu, symetria jednotlivých predmetov sa rozplýva, charakteristické sú malé pastelové obrázky a porcelánové figúrky
románsky sloh
stredoveký sloh od polovice 11. stor. do polovice 13. stor.; stavby sú charakteristické hrubými múrmi, polkruhovými oblúkmi okien a portálov a valenými klenbami
romantizmus
duchovný, názorový postoj v prvej polovici 19. stor., ktorý v protiklade s racionálne zameraným klasicizmom zdôrazňoval city a prírodu; v architektúre pretvára prvky starších slohov (novogotika, novorenesancia)
rondel
stavba alebo priestor kruhového pôdorysu, vo fortifikačnej architektúre výbežok z hradieb s polkruhovou základňou
rotunda
malá stavba s kruhovým alebo polygonálnym pôdorysom, neraz ako súčasť väčšej stavby
rozeta
ružica, motív plastického alebo plochého ornamentu, dekoratívne prepracovaný vo forme ruže; uplatňoval sa najmä v renesancii, klasicizme a empíre
rozvilina
ornamentálny rastlinný motív listov a úponkov