Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
presbytérium
svätyňa, priestor v chráme pri hlavnom oltári vyhradený pre kňazov
prípora
štvrť-, pol- alebo trištvrtestĺp, nosný prvok, na ktorý dosadajú rebrá klenby
profánny
svetský, necirkevný
profilácia
rez architektonickým článkom, ukazujúcim utváranie článku v bočnom pohľade
pylón
stĺp tvaru zrezaného ihlanu