Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
palatín
najvyššia hodnosť v Uhorsku po kráľovi, spočiatku správca kráľovského dvora, neskôr najvyšší krajinský hodnostár, kráľov zástupca v ča-se jeho neprítomnosti v krajine
palisáda
obranný val z drevených, zvisle do zeme zarazených kolov, obyčajne spevnených oplotením
parapet
aj poprsnica, plné murované zábradlie alebo podokenná doska - spodná plocha ostenia; oddeľuje rôzne úrovne, ohradzuje terasy
parkan
obyčajne 10-12 metrov široký priestor medzi vnútorným hradobným a vonkajším, nižším parkanovým múrom nad priekopou stredovekých objektov
pastofórium
aj sanktuárium, kamenná schránka na úschovu hostie; v gotike voľne stojaca stavba v interiéri chrámu
pavlač
otvorená chodba na dvorovej strane budovy
pilaster
architektonický detail, ktorý vertikálne člení fasády a má dekoratívnu funkciu; na rozdiel od lizény má tvar plochého piliera s pätkou a hlavicou
pletenec
geometrický ornament v tvare spletenej pásky
podesta
odpočinkový priestor medzi dvoma ramenami schodišťa
polychrómia
mnohofarebnosť
polygonálny
mnohostranný, mnohouholníkový
portál
architektonicky upravený a zdôraznený vchod do budovy alebo miestnosti
portikus
stĺpová predsieň pred hlavným vchodom do budovy
pranier
stĺp alebo kôl, ku ktorému priviazali vinníka a vystavili ho verejnej potupe
predela
podstavec na krídlovom oltári, zväčša zdobený reliéfmi alebo maľbami