Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
ochodza
krytá, uzavretá alebo aj otvorená chodba, ktorá vedie okolo budovy alebo jej časti a je s budovou spojená
oktogonálny
osemhranný
oranžéria
pôvodne terasovitá časť záhrady s južnými drevinami, prenesene vykurovaný objekt, kam sa tieto dreviny na zimu premiestňujú
oratórium
1. kňazský chór v kláštorným kostoloch; 2. oddelená (zamrežovaná, zasklená) lóža v barokových kostoloch pre cirkevných a svet-ských hodnostárov; 3. organová tribúna; 4. domáca kaplnka
ostenie
zvislé okraje múrov, ktoré vymedzujú okná a dvere; môže byť pravouhlé a zošikmené