Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
latén
v archeológii mladšia doba železná, asi 500 rokov pred n. l. až okolo zmeny letopočtu
listovec
druh ornamentu, používajúci ozdobné motívy v tvare lístkov
lizéna
zvislý plochý pás, ktorý člení a dekoruje fasády, na rozdiel od pilastra nemá pätku ani hlavicu
loggia
1. podlubie; 2. časť stavby, spravidla chodba otvorená na vonkajšej strane arkádou; na rozdiel od balkóna nevyčnieva z priečelia
loreta
kaplnka stavaná podľa vzoru kostolíka v Lorette
luisézny sloh
z franc. Louis-seize, štýl za vlády Ľudovíta XVI., raný klasicizmus; charakteristickými prvkami sú lýry, vázy, festóny, antické ornamentálne vlysy a jasné farby nábytku
luneta
polkruhové pole oblúka nad dverami a oknami (výsek)