Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
kružba
druh ornamentu, používaný najmä v go-tike, ktorý vypĺňa okná alebo oblúky, tvoria ho krúžené geometrické obrazce, ďatelinky, viaclístky, pletence, plamienky a pod.
kupola
zaklenutie okrúhlych, štvorhranných alebo polygonálnych priestorov polguľovou alebo guľovou úsečou
kúria
označenie panského sídla
kvádrovanie
plastické znázornenie muriva z hrubo otesaných kvádrov (alebo jeho napodobeniny v omietke), používané obyčajne na nároží budov alebo na prízemí budov