Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
kampanila
voľne stojaca zvonica
kanelovaný
žliabkovaný
karner
malá okrúhla alebo polygonálna stavba, ktorej suterén slúžil ako kostnica a horný priestor ako kaplnka
kartuša
ozdobný plastický alebo ornamentálny rámec okolo erbov, nápisov a pod.; používala sa najmä v renesancii a baroku
kaštieľ
(z lat. castellum, t. j. pevnosť, zámok) bolo mestské a vidiecke sídlo šľachtica alebo bohatého zemana, ktoré vystriedalo stredoveký hrad alebo zámok
kazetový strop
druh trámového stropu s dekoratívnym podhľadom pravidelne deleným na prehĺbené pravouhlé, viacuholníkové alebo okrúhle polia - kazety; kazety môžu byť prázdne alebo vyplnené maľbou či reliéfom
klasicizmus
umelecký smer v 17. a 18. storočí, usilujúci sa napodobniť antické grécke a rímske, neskôr aj renesančné vzory
klenba
architektonický útvar, uzatvárajúci priestor; váhu klenby nesú podpory - múry, piliere, stĺpy atď.
kňazisko
svätyňa, priestor v chráme pri hlavnom oltári, vyhradený prv pre kňazov
koncha
klenba tvaru štvrťgule, ktorú tvorí ukončenie objektu s polkruhovým pôdorysom, napr. apsidy
konzola
z múru vyčnievajúci nosný kamenný článok na podporu balkónov, sôch, nosníkov, trámov, často býva ozdobená ornamentmi alebo figúrami
kordónová rímsa
vodorovný pás, jednoduchý alebo členený, vystupujúci z muriva a zdôrazňujúci horizontálne členenie stavby; pás oddeľujúci, vizuálne, od seba jednotlivé poschodia budovy
krakorec
masívny kamenný nosník vysunutý zo steny ako podpora vystupujúcich častí (balkónu, pavlače, arkiera); obyčajne sa hmotou stupňovito zmenšuje
krídlový oltár
oltár s jedným, častejšie s viacerými pármi skladacích krídel; najväčší krídlový oltár v strednej Európe je oltár sv. Jakuba v Levoči od Majstra Pavla z Levoče
krížová chodba
zaklenutá kláštorná chodba, otvorená arkádou do ústredného rajského dvora