Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
eklektizmus
(gr.eklegein - vyberať, voliť si) sa v architektúre prejavuje používaním a napodobňovaním prvkov z viacerých často i protikladných slohov a štýlov, ba dokonca aj prvkov z diel iných umelcov a ich následným spájaním do nových celkov a nových kompozícií.
empír
posledné obdobie klasicizmu, rozšíril sa v rokoch 1800-1830 z Paríža do celej Európy, charakteristické je členenie stien na jednotlivé prísne ohraničené polia, ploché tvary nábytku, rovné rámy okolo dverí a nástenných zrkadiel a an-tikizujúca ornamentika (sfingy, lýry, fakle, levie laby) s výrazným bronzovým kovaním
empora
vyvýšená galéria v západnej časti kresťanského chrámu, otvorená arkádou alebo oknom do hlavnej lode, slúžiaca ako tribúna spravidla feudálnemu pánovi, majiteľovi kostola; v centrálnom kostole obieha okolo celého priestoru
eneolit
neskorá doba kamenná
epitaf
obyčajne figurálne riešený pamätník mŕtvemu vo forme kamennej tabule s reliéfom a nápisom, postavený na vnútornej alebo vonkajšej stene kostola (za epitafom nie je hrob, teda nie je náhrobník)