Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
balustráda
zväčša kamenné zábradlie zložené z okrúhlych alebo štvorhranných stĺpikov alebo kužeľov (balustrov)
barbakan
pred bránou hradu alebo mesta predsunuté opevnenie kruhového, poloeliptického alebo polygonálneho pôdorysu s vlastnou priekopou, ochodzou a bránou s príslušným vybavením
barok
umelecký sloh v 17. a 18. storočí, výrazový prostriedok obdobia protireformácie, pochádzajúci z Talianska;
bašta
spevňujúci článok stredovekých fortifikácií, vystupujúci z línie hlavnej hradby, umožňuje ostreľovanie priestoru pri päte opevnenia a krížové ostreľovanie predpolia; na rozdiel od veže dosahuje buď tú istú výšku ako priľahlé hradobné úseky, s ktorými komunikačné súvisí, alebo ich nepatrne prevyšuje
bastión
bašta, základ sústavy pevnostných mnohouholníkových renesančných a barokových hradieb
bazilika
kresťanský chrám starorímskeho typu obdĺžnikového tvaru s nepárnym počtom lodí; stredná loď ukončená apsidou, oddelená od bočných lodí arkádami, je podstatne vyššia, takže svetlo do nej preniká z okien nad strechami bočných lodí
biedermeier
umelecký sloh, ktorý vznikol v Nemecku v prvej polovici 19. storočia, uplatnil sa predovšetkým v nábytkovom umení a v maliarstve, sledoval najmä pohodlný život meštiackej triedy
boltcový ornament
druh ornamentu pripomínajúci tvar ucha
bosáž
plastické znázornenie muriva z hrubo otesaných kvádrov (alebo jeho napodobeniny v omietke), používané obyčajne na nároží budov alebo na prízemí budov
brit
ostrá hrana, ktorou bývajú opatrené hradné veže v smere predpokladaného útoku