Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
luisézny sloh
z franc. Louis-seize, štýl za vlády Ľudovíta XVI., raný klasicizmus; charakteristickými prvkami sú lýry, vázy, festóny, antické ornamentálne vlysy a jasné farby nábytku