Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
apsida
polkruhové, podkovovité alebo polygonálne zakončenie svätyne chrámu; v nej je umiestnený hlavný oltár