Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
bosáž
plastické znázornenie muriva z hrubo otesaných kvádrov (alebo jeho napodobeniny v omietke), používané obyčajne na nároží budov alebo na prízemí budov