Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
tympanón
trojuholníková alebo polkruhová plocha nad priečelím monumentálnych budov a nad portálmi, príp. oknom; v ploche tympanónu býva bohatá reliéfna výzdoba