Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
secesia
umelecký smer na prelome 19. a 20. storočia, usilujúci sa o vlastný, históriou umenia nezaťažený výrazný prejav; typický je najmä neplastickou, výrazne dynamickou ornamentikou s líniami štylizovaných jemných rastlín a lístkov; výrazne ovplyvnil najmä úžitkové umenie, menej sa dotkol architektúry