Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
rímsa
vodorovný pás, jednoduchý alebo členený, vystupujúci z muriva a zdôrazňujúci horizontálne členenie stavby; podľa polohy je rímsa soklová - pri základe stavby, kordónová - delí poschodia, podstrešná - ukončuje stavbu, ďalej parapetná (= podokenná), nadokenná, naddverová