Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
pilaster
architektonický detail, ktorý vertikálne člení fasády a má dekoratívnu funkciu; na rozdiel od lizény má tvar plochého piliera s pätkou a hlavicou