Všetky A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z
Termín Definícia
akropola
hrad stojaci na vyvýšenine v meste, v prenesenom zmysle najvyššia opevnená časť hradiska alebo hradu
alegória
personifikácia, znázornenie abstraktného pojmu zvyčajne ľudskou postavou
aliančný znak
združené znaky, zväčša manželov
altánok
záhradná murovaná alebo drevená besiedka
ambit
zaklenutá kláštorná chodba, otvorená arkádou do ústredného rajského dvora
anglický park
druh parku, ktorý štylizovane napodobňoval prírodu; oživujú ho drobné stavby (jaskyne, mosty, pavilóny, umelé ruiny), jazierka a skupiny cudzokrajných drevín
apsida
polkruhové, podkovovité alebo polygonálne zakončenie svätyne chrámu; v nej je umiestnený hlavný oltár
archa
gotický krídlový (skriňový) oltár
arkáda
oblúk preklenujúci medzeru medzi stĺpmi alebo rad rovnako veľkých oblúkov na pilieroch či stĺpoch
arkatúra
arkádový dekoračný motív, najčastejšie podopieraný konzolkami
arkier
krytý, z troch strán uzavretý výstupok s oknami v priečelí alebo na nároží budovy, spočíva obyčajne na konzolách, zakončený strieškou, vyskytuje sa najmä na gotických a renesančných objektoch
atika
nízky múr nad hlavnou rímsou budovy, ktorý pohľadovo zakrýva strechu, často býva zakončený sochami alebo geometrickými útvarmi, striedajúcimi sa pravidelne nad jednotlivými poľami, obľúbená bola najmä v renesancii; štítková atika vytvára vo východoslovenskej renesancii opakovanie útvaru v podobe rozčleneného štítku, niekedy zdobeného aj sgrafitom
balustráda
zväčša kamenné zábradlie zložené z okrúhlych alebo štvorhranných stĺpikov alebo kužeľov (balustrov)
barbakan
pred bránou hradu alebo mesta predsunuté opevnenie kruhového, poloeliptického alebo polygonálneho pôdorysu s vlastnou priekopou, ochodzou a bránou s príslušným vybavením
barok
umelecký sloh v 17. a 18. storočí, výrazový prostriedok obdobia protireformácie, pochádzajúci z Talianska;