a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Najväčší katalóg historických objektov na Slovensku

V našej databáze evidujeme už viac ako 640 kaštieľov a kúrií na Slovensku.
 • Hodnotenie objektu:
  4.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Pečeňady kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v 19. storočí v klasicistickom slohu na mieste dreveného kaštieľa, ktorý vyhorel.  Postaviť ho dala Františka Užovičová, rodená Kvaššajová. Stavbu bola dokončená v roku 1825 Jánom Užovičom. Situovaný je v južnej časti obce, nazývanej Peťová. Hlavným staviteľom bol M. Pollock.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Galanta
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: secesia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Abrahám kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v roku 1899. Prevládajúcim stavebným slohom je secesia. Hlavným architektom bol E. Lechner. V kaštieli sídlil šľachtický rod Esterháziovcov. V polovici 20. stor. sa kaštieľ využíval ako politická škola. Sídlili v ňom odborári.

 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Báč kaštieľ

Tento klasicistický kaštieľ, ktorý patril rodine Apponyi bol postavený v 1. polovici 19. storočia na starších základoch. Budovu získal koncom 19.storočia gróf Welten Wiener. Jemu patrili aj  priľahlé pozemky.

Báhoň kaštieľ Jezernických
 • Hodnotenie objektu:
  4.5/5 hodnotení (2 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Pezinok
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Báhoň kaštieľ Jezernických

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a je trojkrídlový. Budova je osovo symetrická a jej pôdorys má tvar písmena U. Hlavné krídla sa využíva pre spoločenské podujatia.

 

 • Hodnotenie objektu:
  5.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Banka kaštieľ Leonardiovcov

Kaštieľ bol postavený v 19. storočí v klasicistickom slohu. Patril šľachtickej rodine Leonardiovcov.

 

 

 

 

Bernolákovo Esterháziovský kaštieľ
 • Hodnotenie objektu:
  3.5/5 hodnotení (2 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Senec
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Bernolákovo Esterháziovský kaštieľ

Kaštieľ má pôdorys v tvare U a trojkrídlovú dispozíciu, s nárožnými vežami a centrálnou oválnou vežou. Z juhovýchodnej strany je stavba uzavretá jednopodlažným objektom, s terasou a vstupným portálom, ktorý spája veže bočných krídiel.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Biely kostol kaštieľ

Kaštieľ, ktorý sa nachádza v obci Biely Kostol bol postavený v barokovom slohu v 15. storočí. Až do 16. storočia patril grófom  zo Svätého Jura a Pezinka a klariskám z Trnavy. V roku 1630 boli jeho majitelia trnavskí jezuiti, ktorí kaštieľ dostali od Esterháziovcov ako dar.  Jezuiti pôvodnú budovu kaštieľa prestavali v roku 1719. Nazýva sa aj Letný kaštieľ Albanus, podľa jezuitskej vily, ktorá sa nachádza v Ríme.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Blatná na Ostrove Bittóovská kúria

Kúria bola postavená začiatkom 19. storočia. Kúriu dala postaviť šľachtická rodina Istvána Bittého, ktorý bol ministrom spravodlivosti a predsedom Uhorskej vlády. Majiteľ pozmenil secesný ráz kúrie prestavbami a pristavaním centrálnej oválnej jedálne. Kúria nadobudla na vtedajšiu dobu moderný charakter, ktorý sa dodnes zachoval.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Blatná na Ostrove kúria

Kúria bola postavená v polovici 19. storočia. Koncom 20. storočia bola  prestavaná. Na jej starší pôvod ukazuje už len štít na hlavnej fasáde. Dnes v kúrii sídli súkromná spoločnosť.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Borovce baroková kúria zbúraná

Kúria bola postavená v roku 1747 v barokovom slohu. V rokoch 1821 a 1822 bola uspôsobená pre potreby fary. V roku 2011 bola budova zbúraná. Na jej mieste v súčasnosti stojí nová budova fary.

 

 • Hodnotenie objektu:
  3.0/5 hodnotení (1 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Piešťany
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Borovce kaštieľ s parkom

V obci  Borovce sa nachádza  Očkajov kaštieľ, ktorý bol  pôvodne klasicistickou kúriou. Kaštieľ je vo veľmi kritickom technickom stave. Súčasťou kaštieľa je park, ktorý obec plánuje revitalizovať. V parku bola novovybudovaná poľovnícka strelnica.  Aktívne strelnicu využíva poľovnícke združenie.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Borský Svätý Jur kaštieľ

Kaštieľ dal postaviť v roku 1844 Juraj Černý. Tento  kaštieľ bývalého veľkostatkára patrí medzi tie menšie stavby, kaštieľového typu. Kaštieľ od  rodiny Černých odkúpil mexický boháč Eduardo Morelos. Ten ho vlastnil do roku  1929. Počas jeho neprítomnosti kaštieľ spravovala rodina Pree.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Brestovany kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v polovici 19. storočí grófom J. S. Zamoyskim. V kaštieli sa často usporadúvali divadelné predstavenia a koncerty.  Bol majetkom rodiny Springerovcov. V 20. storočí sa stal vlastníkom kaštieľa A. Wielopolski. Od roku 1948 sa v kaštieli nachádza základná škola. V súčasnosti je kaštieľ zrekonštruovaný.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Bučany kúria Nyáriovská

Kúria bola vybudovaná ako panské sídlo v 16. storočí. Objekt bol niekoľko krát prestavovaný. Niesla prvky baroka, neskôr klasicizmu a na prelome 19. a 20. storočia bol daný kúrii secesný ráz. Poslednými súkromnými vlastníkmi objektu boli veľkostatkári Fould-Springerovci. Býval tu riaditeľ veľkostatku, spolu so svojim služobníctvom.

 • Hodnotenie objektu:
  3.5/5 hodnotení (2 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: existujúci

Bučany neskorobarokový kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v druhej polovici 18. stor. Pôvodným majiteľom kaštieľa bol Michal Pongrác. Ďalším majiteľom objektu bol Peter Zay, ktorý ho od Michala Pongráca kúpil v r. 1770-1771. Rodina Zayovcov kaštieľ vlastnila až do roku 1887. Po nich kaštieľ prevzali Fould-Springerovci, ktorý kaštieľ prerobili na sýpku. Po druhej svetovej vojne bol kaštieľ zoštátnený.

[12 3 4 5  >>