a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Označené pamiatky: rybník

Kuchyňa kaštieľ Vývrat (zaniknutý)

Kuchyňa kaštieľ Vývrat (zaniknutý)

Kaštieľ v Kuchyni mal tri nadzemné podlažia a podkrovie. Typ budovy bol blokový, s romantickou fasádou.