Veľký Biel kaštieľ

0.0/5 hodnotení (0 volieb)
Veľký Biel kaštieľ

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: 1722-1725
 • Park: torzo
 • Adresa: Obchodná ulica č. 14, Veľký Biel
 • Podlažnosť: 3NP, 1PP – čiastočne podpivničený 304 m²
 • Umiestnenie: situovanie na okraji zastavaného územia
 • Orientácia budovy: juhovýchod
 • Prístupnosť: nie je prístupný verejnosti
 • Vlastníctvo: Bratislavský samosprávny kraj, súkromní vlastníci
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka č. 553 (park, kaštieľ)
 • Stav pamiatky (rok 2012): pred plánovanou rekonštrukciou
 • Súčasné využitie: bez využitia, chátra

Popis objektu

Monumentálny barokový kaštieľ sa rozprestiera na miernej vyvýšenine na okraji obce Veľký Biel, 3 km na západ od Senca a 18 km severovýchodne od Bratislavy, na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Od hlavnej cesty Bernolákovo – Senec je vzdialený asi 0,5 km. Miestna časť Malý Biel je vzdialená len 1 km od diaľnice Bratislava – Žilina. Kaštieľ patrí medzi jeden z najväčších na Slovensku. Dal ho postaviť Žigmund Čáki v 1. polovici 18. storočia. Kaštieľ má podobu štvorkrídlovej trojpodlažnej budovy so suterénom, nárožnými vežami, ústredným čestným dvorom, reprezentačným schodišťom a slávnostnou sálou. Štvrté krídlo je v pôdoryse prerušené, aby umožnilo výhľad do parku. Pôvodne bol park francúzsky, neskôr bol však prebudovaný na anglický. Vynikali mu hlavne ihličnany, najmä borovica, ale nechýbali ani cudzokrajné stromy. Objekt reprezentačného sídla mal 365 okien (ako dní v roku), 52 izieb (ako týždňov v roku), 4 veže (ako 4 ročné obdobia) a 7 brán (ako dní v týždni). Celej šírke priečelia dominuje stredný vyvýšený trojosový rizalit s trojuholníkovým tympanónom. V strede rizalitu je umiestnený polkruhovo ukončený vstup s bosážou, na ktorý nadväzuje stĺpový vestibul a široké schodište s kamenným zábradlím s rastlinnou štukovou ornamentikou na klenbe. V priestore širokého schodišťa s kamenným zábradlím sú umiestnené viaceré barokové sochárske diela z 1.polovice 18 storočia, ktorých autorstvo je neznáme. Socha s veľkou mušľou v nike na schodisku zobrazená v antikizujúcom odeve je postavená na barokovo tvarovanom podstavci. Pôvodne parkové súsošie dvoch bojujúcich detských postavičiek je umiestnené na kamennom zábradlí na 1. poschodí. Plné vázy kónického tvaru zdobia okraje schodiska. Vo vrchnej časti rizalitu je umiestnený na prvom poschodí reprezentačný Žltý salón, najkrajšia miestnosť kaštieľa, ktorý sa až na malé detaily zachovali v pôvodnom stave. Barokové fasády sú rytmicky členené. Nad manzardovou strechou rizalitu je vežička s cibuľovitou strieškou, ktorej typ sa opakuje aj v zastrešení nárožných vežičiek štvorcového pôdorysu. Pred pôvodným vstupom do kaštieľa je hospodárska budova. Ku kaštieľu patria aj hrobky, ktoré sú súčasťou miestneho cintorína.

 

História objektu

Kaštieľ vo Veľkom Biely dal postaviť Žigmund Čáki v rokoch 1722-1725 a spravoval ho jeho brat, ostrihomský arcibiskup Imrich Čáki, primáš Uhorska. Bol to v poradí už tretí kaštieľ v obci Veľký Biel. Projekt kaštieľa vytvoril viedenský dvorný architekt Anton Erhard Martinelli. Kaštieľ pod patronátom majiteľa kláštora v Bernolákove Jozefa Esterháziho stavali viedenskí stavitelia Ján Bernard Fischer von Erlach a jeho syn, ktorí si na odborné kamenárske a zámočnícke práce povolali majstrov Hidgera Thomasa a Jozefa Horninga, tiež z Viedne. Z ďalších majiteľov kaštieľa spomenieme grófa Hadíka, Jozefa Baťániho, Revického a Gioka Silárda. Z pravej strany kaštieľa bola kaplnka, ktorá však bola v období normalizácie zamurovaná, aj s jej hlavným oltárom. Z tohto dôvodu prístup do kaplnky nie je možný. Tento objekt slúžil kedysi ako kňazský seminár. Steny kaplnky boli namaľované G.A. Galliartim. Maľby však boli počas druhej svetovej vojny zničené, keď väčšina kaštieľa vyhorela. Z okolitého prekrásneho parku obyvatelia vyrúbali stromy a použili ich na kúrenie. S rekonštrukciou kaštieľa sa začalo v roku 1955 a v roku 1960 bol odovzdaný do užívania ako Domov dôchodcov. Neskôr bol využívaný ako Ústav pre mentálne postihnuté ženy. Kaštieľ nie je využívaní od roku 2006, odkedy chátra. Súčasní majitelia, ktorým bol v rámci reštitúcie kaštieľ vrátený sa ho snažia predať.

 

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.