Poznámka
  • Google Geocoding API error: The request was denied.

Veľké Vranie kaštieľ zbúraný

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

  • Rok výstavby: 2. pol. 18. stor.
  • Adresa: Gabčíkovo
  • Nadmorská výška: 116 m. n. m.
  • Podlažnosť: 1 NP
  • Umiestnenie: 3 km južne od Gabčíkova, na samote

Popis objektu

Kaštieľ mal jedno nadzemné podlažie. Pôdorys mal tvar obdĺžnika. Severozápadná strana mala poschodovú prístavbu. Prístavba mala romantický rizalit, zdobený oblúčkovým vlysom, nad ktorým bola korunová rímsa upravená na spôsob zuborezu. Nachádzal sa tam aj balkón s kovanou empírovou mrežou z prvej polovice 19. storočia. Jednoduché fasády boli členené obdĺžnikovými oknami s podokennou rímsou. Z dvorovej časti bola terasa prístupná jednoramenným schodišťom. Miestnosti mali stropy zaklenuté pruskými klenbami.

História objektu

Majiteľmi kaštieľa boli Amadeovci, ktorý ho dali vybudovať v polovici 18. storočia.  Kaštieľ bol postavený v barokovom slohu. Postupne prešiel klasicistickou prestavbou. Amadeovci ho využívali ako poľovnícky kaštieľ. Neskôr slúžil ako byt pre správcu veľkostatku. Ďalšej prestavby sa kaštieľ dočkal v prvej polovici 19. storočia. Objekt nadobudol romantický vzhľad. Po druhej svetovej vojne bola v kaštieli zriadená traktorová a strojová stanica. Od roku 1965 bol uspôsobený na zamestnanecké byty. Vtedajším vlastníkom kaštieľa bolo ŠM Gabčíkovo. V priestoroch kaštieľa sa nachádzal aj obchod a pohostinstvo. Kaštieľ bol zbúraný v roku 1980 v dôsledku výstavby Vodného diela Gabčíkovo.

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.