Poznámka
  • Google Geocoding API error: The request was denied.

Veľké Dvorníky kaštieľ zaniknutý

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

  • Rok výstavby: 17. stor.
  • Adresa: Hlavná ulica, 929 01, Dvorníky
  • Nadmorská výška: 116 m. n. m.
  • Podlažnosť: 1 NP

Popis objektu

Kaštieľ mal jedno nadzemné podlažie a bol trojtraktový. Hlavná fasáda bola deväťosová. Dvorová časť bola otvorená. Dominovala jej stĺpová arkáda podklenutá krížovou klenbou a predstavaný portikus. Fasády boli členené pilastrami. Miestnosti boli kryté rovným stropom a zaklenuté krížovou klenbou. V roku 1769 pri požiari, ktorý vypukol v obci, kaštieľu zhorela strecha. Vtedajší majitelia Kondéovci dali kaštieľ nanovo pokryť. Pôvodné drevené šindle boli nahradené škridlami. Začiatkom 19. storočia bola budova upravená v klasicistickom slohu. Bolo vybudované  priečelie so strohými oknami, ktoré bolo zo strany ulice členené drevenými piliermi a zdobené maľovanými kartušami.

História objektu

Kaštieľ pochádzal zo 17. storočia. Postavený bol v neskoro renesančnom slohu. V 1. polovici 19. storočia bol kaštieľ prefasádovaný. Z kaštieľa sa zachovalo len základné murivo. Nachádzal sa v zastavanom území obce na hlavnej ulici.

 

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.