Tomášov kúria Čenkovcov

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

  • Rok výstavby: 19. stor.
  • Park: nie
  • Adresa: Mierová ulica č. 23, Tomášov
  • Nadmorská výška: 127 m. n. m.
  • Podlažnosť: 1 NP
  • Prístupnosť: neprístupná verejnosti
  • Vlastníctvo: súkromné
  • Ochrana pamiatky: nechránená
  • Stav pamiatky (rok 2012): zrekonštruovaná
  • Súčasné využitie: víkendový dom

Popis objektu

Kúria má jedno nadzemné podlažie. Pôdorys  objektu má tvar písmena T. Pôvodne mala kúria jednoduché fasády a otvorenú pilierovú chodbu vo dvore. Hlavná fasáda, ktorá je päťosová. Fasáda je členená obdížnikovými oknami, ktoré majú v šambránach s podokenné rímsy na konzolkách. Ďalej je členená pilastrami, ktoré majú toskánske hlavice. Plastická výzdoba frontónov nie je pôvodná . Novodobé sú tiež plastiky levov, ktorý sa nachádzajú  na stĺpoch veľkej brány a bašta v spojnici dvoch krídel. 

História objektu

Kúria bola postavená v prvej polovici 19. storočia. Kúria patrila rodine Čenkovcov. Už koncom 19. storočia bola majetkom rodiny Rovarovcov. Jej vlastníkmi boli do roku 1945. Z ďalších majiteľov budovy spomenieme Kolonistu Laurenčíka. Dnes je využívaný ako víkendový dom.  

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.