Svätý Jur Armbrusterova kúria

0.0/5 hodnotení (0 volieb)
Svätý Jur Armbrusterova kúria

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: 16. stor.
 • Park: nenachádza sa
 • Adresa: Ulica Dr. Kautza č.1, Svätý Jur
 • Nadmorská výška: 180 m. n. m.
 • Podlažnosť: 1 NP
 • Umiestnenie: centrum
 • Orientácia budovy: juhozápad
 • Prístupnosť: prístupná na požiadanie
 • Vlastníctvo: súkromné
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka 421/1
 • Stav pamiatky (rok 2012): zrekonštruovaná (krov a strecha)
 • Súčasné využitie: súkromný bytový fond

Popis objektu

Pôdorys má tvar písmena U. Jedná sa o prízemný objekt. Na hlavnej fasáde sa nachádza renesančný portál s podjazdom. V južnom krídle môžeme vidieť niku so studňou. Kúria je podpivničená. Pivnice majú valené tehlové klenby. Nachádzajú sa v nich dobové vinohradnícke nástroje a zariadenia.

 

História objektu

Vznik kúrie sa datuje na rok 1547. Táto zemianska kúria mala obytnú a vinársku funkciu. Bola reprezentatívnym renesančným domom. Potom čo v roku 1947 vyhorela, ju v roku 1554 kúpil Krištof Armbruster. Postaral sa o jej obnovu. Armbruster bol hlavným pokladníkom a kráľovským komorským radcom. Potom čo opäť vyhorela v roku 1590 sa o jej rozšírenie postarali jeho synovia Pavol a Ján. Obnova kúrie Armbrusterovcami je zaznačená na kamennej tabuli s erbom, ktorá sa nachádza nad bývalým portálom v podjazde kúrie. V roku 1781 sa tu konal prvý konvent svätojurského evanjelického zboru. Počas dvoch rokov sa v kúrii vykonávali bohoslužby. K neskorobarokovej prestavbe prišlo v druhej polovici 18. storočia a k prefasádovaniu, v druhej polovici 19.storočia. Od 80. rokov 19. storočia, v kúrii býval a pracoval MUDr. František Kautz. Dnes je objekt v súkromnom vlastníctve. Časť kúrie patrí aj naďalej rodine Kautzových, ktorá sa zaoberá vinohradníctvom.

 

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.