Poznámka
 • Google Geocoding API error: The request was denied.

Šaštín - Stráže kaštieľ

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: 17. stor.
 • Park: nie
 • Adresa: Štúrova ulica 1287, Šaštín - Stráže
 • Nadmorská výška: 256 m. n. m.
 • Podlažnosť: 2 NP
 • Umiestnenie: pri bazilike
 • Prístupnosť: neprístupný verejnosti
 • Vlastníctvo: súkromné
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka 754/0
 • Stav pamiatky (rok 2017): zachovalá

Popis objektu

Pôdorys má tvar štvoruholníka. Bol postavený v renesančno - barokovom slohu. Súčasný vzhľad budovy nevykazuje vzhľad kaštieľa, ale skôr továrne.

 

 

 

História objektu

Existuje domnienka, že kaštieľ vznikol na mieste vodného Šaštínskeho hradu, nakoľko sa nachádza pri potoku. Postaviť ho dala začiatkom 17. storočia rodina Coborovcov. Kvôli zlému hospodáreniu ich majetky i s kaštieľom prešli do rúk manželovi Márie Terézie, Františkovi Lotrinskému.  V prvej polovici 18. storočia sa v kaštieli začala vyrábať bavlnená potlačená tkanina, tzv. kartún. V polovici 18. storočia manufaktúru kúpili obchodníci z Rakúska. K väčším zásahom do kostry kaštieľa prišlo v polovici 19. storočia, keď začal byť objekt využívaný ako cukrovar. Kaštieľ bol v rukách súkromných vlastníkov. Textilná výroba sa do objektu vrátila v 20. storočí, kedy v kaštieli sídlil národný podnik Trikota.

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.