Poznámka
 • Google Geocoding API error: The request was denied.

Rohov kaštieľ

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: 1611
 • Park: áno
 • Adresa: č.27, Rohov, 906 04
 • Nadmorská výška: 210 m. n. m.
 • Podlažnosť: 2 NP + podkrovie
 • Umiestnenie: centrum
 • Prístupnosť: neprístupný verejnosti
 • Vlastníctvo: štátne - VÚC
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka 664/1-2
 • Stav pamiatky (rok 2017): zrekonštruovaná
 • Súčasné využitie: Domov sociálnych služieb Prometea

Popis objektu

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie s vikiermi. Pôdorys má tvar obdĺžnika.  Budova má vysunutý portikus, ktorý podopiera šesť stĺpov. Trojosový rizalit, ktorý je zakončený trojuholníkovým tympanóm sa nachádza na dvorovej strane fasády. V strede tympanónu je erb. Na fasáde môžeme vidieť priebežnú kordónovú rímsu. Rímsy nad oknami sú rovné. Chodba je zaklenutá  českými plackami. Miestnosti majú stropy rovné.

História objektu

Kaštieľ, ktorý je dominantou obce Rohov, bol postavený na začiatku 17. storočia v klasicistickom štýle. Dal ho postaviť Barón Ferdinand Horecký. Použitý bol materiál zo zbúraného kaštieľu v Rovensku. Ďalším majiteľom kaštieľa bol barón Otto von Beck. Potom, čo kaštieľ v roku 1924 vyhorel, ho dal barón prestavať. Spolu so svojou rodinou v kaštieli bývali až do druhej svetovej vojny. Po vojne mu bol kaštieľ skonfiškovaný. Od polovice 20. storočia sa kaštieľ využíva pre potreby sociálnych služieb. Najprv slúžil ako domov dôchodcov. Neskôr ako koedukovaný ústav pre postihnuté deti. V roku 1961 do kaštieľa prichádzajú rehoľné sestry, ktoré pôsobia v Kongregácii sestier Božského vykupiteľa.  O desať rokov neskôr začal kaštieľ slúžil pre telesne a mentálne postihnuté dievčatá. S malými odchýlkami je tomu tak doteraz.

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.