Most pri Bratislave kaštieľ

0.0/5 hodnotení (0 volieb)
Most pri Bratislave kaštieľ

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: 1714-1722
 • Park: áno
 • Adresa: Studené č.542, Most pri Bratislave
 • Podlažnosť: 2 NP + podkrovie
 • Umiestnenie: východne od obce
 • Orientácia budovy: západ
 • Prístupnosť: nie je prístupný verejnosti
 • Vlastníctvo: súkromné
 • Ochrana pamiatky: nie je
 • Stav pamiatky (rok 2012): zrekonštruovaný
 • Súčasné využitie: školiace a rekreačné stredisko, klub

Popis objektu

Pôvodný kaštieľ(kláštor) bol renesančnou prízemnou budovou. Dokladujú to jeho slabšie základy. Neskôr mu bolo nadstavené jedno podlažie. Pred dostavbou bola budova sedemosovou stavbou krytou valbovou strechou s valbičkou. Hladké fasády kaštieľa členili len obdĺžníkové okná, v šambránach, ktoré mali podokennú rímsu a kordónovú rímsu, ktoré oddeľovali prízemie od poschodia. V strede budovy na streche sa nachádza malá vežička, ktorá je krytá cibuľovou strechou. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté valenou klenbou, avšak na poschodí sú stropy rovné.

 

História objektu

Kaštieľ bol postavený v osade Studené, pravdepodobne v 17. storočí. Predpokladá sa, že stavba bola prízemná a niesla prvky renesancie. Iné pramene hovoria, že to bol pôvodne kláštor, ktorý dal na začiatku 19. storočia prestavať Ján Balassa. Ten mu vraj dal nadstaviť jedno podlažie a klasicistickú podobu. Z mnohých ďalších vlastníkov objektu spomenieme Bittera, Mügliga, Horändnera, Sttrassera a Friča. Všetci nejakým spôsobom prispeli k zmenám na kaštieli a tak budova celkom stratila svoj pôvodný výzor. Po roku 1948 bol v kaštieli zriadený detský domov a neskôr výchovný ústav pre dievčatá. V rámci reštitučného konania bol kaštieľ vrátený Fričovcom a ústav tým pádom prestal účinkovať v roku 1994. Neskôr sa majiteľom stalo Bankové zúčtovacie centrum Slovenska a.s. V rokoch 1998-1999 prišlo k prestavbe a kaštieľ nadobudol tvar písmena U, vo svojom pôdoryse. Boli rozšírené bočné krídla. V roku 2000 bol odovzdaný do prevádzky ako školiace a rekreačné stredisko. Súčasným majiteľom je spoločnosť RVS, a.s. Studené, ktorá kaštieľ prebudovala. Kaštieľ poskytuje možnosti pre pracovné stretnutia, neformálne posedenia, ubytovacie a reštauračné služby.

 

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.