Malacky Pálfiovský kaštieľ

0.0/5 hodnotení (0 volieb)
Malacky Pálfiovský kaštieľ

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: 1624
 • Park: áno
 • Adresa: Zámocká ulica 18, Malacky
 • Nadmorská výška:159 m. n. m.
 • Podlažnosť: 2 NP + podkrovie
 • Umiestnenie: východná časť
 • Orientácia budovy: štvorkrídlový objekt s uzavretým nádvorím
 • Prístupnosť: objednanie (034 77 22 055)
 • Vlastníctvo: mesto Malacky
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka 444/1
 • Stav pamiatky (rok 2012): čiastočne zrenovovaný
 • Súčasné využitie: kultúrne a spoločenské využitie

Popis objektu

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Je štvorkrídlový, s pôdorysom v tvare štvorca. Je uzatvoreným objektom s vnútorným nádvorím. Po celom štvorcovom obvode sa nachádza jedno podzemné podlažie. V západnej časti sú dve podzemné podlažia. Na hlavnom priečelí sa nachádza 5 osový rizalit, s dvoma bočnými 3 osovými rizalitmi po stranách. Rizalit nachádzajúci sa v strede je ukončený trojuholníkovým tympanónom. Nad hlavným vchodom sa nachádza balkón s kovovým zábradlím. Objekt je zastrešený valbovou strechou, na ktorej sa nachádzajú komíny. V interiéri kaštieľa môžeme vidieť murársku a šťukovú výzdobu. Do kaštieľa viedli tri brány. Zachovala sa iba hlavná brána, z tepaného železa. Pri kaštieli sa nachádza kamenná jaskyňa Panny Márie a pozostatok bývalej fontány.

 

História objektu

So vznikom kaštieľa je historicky spätý šľachtický rod Pálfiovcov, ktorému malacké panstvo patrilo tristoročné obdobie. Rok jeho výstavby je 1624. Ako stavebník je zväčša citovaný Pavol Pálfi. V 17. storočí boli rozšírené priestory suterénu, zmenená podoba fasád a klenba v niektorých miestnostiach. V 18. stor. dostali fasády monochromatický biely náter. V tomto období bola vybudovaná aj kaplnka. Francúzsky park bol zmenený na anglický. Radikálna prestavba kaštieľa sa datuje do začiatku 19. storočia, kedy sa mení pôvodná architektonicko-výtvarná podoba fasád i interiéru, v intervenciách klasicistických princípov. Fasáda bola natrená svetlo okrovou farbou. K južnému krídlu boli pristavené liatinové terasy. Podľa údajov z historických dokumentov bol zámocký kaštieľ s parkom obklopený kamenným múrom. Z pôvodnej fasády kaštieľa sa zachoval ohradený balkón nad hlavným vchodom a vzácne francúzske komíny na streche. V strede kaštieľa v átriu bola kedysi studňa a nad ňou bronzový jeleň ako symbol Pálfiovcov. V roku 1918 bol jeleň presťahovaný do kaštieľa v Marcheggu. Posledným zemepánom bol Mikuláš Pálffi. Po prevrate v roku 1918 obývali kaštieľ najprv dôstojníci oslobodzovacej československej armády. V roku 1921 objekt zabral štát, ale o štyri roky neskôr ho vrátil pôvodnému majiteľovi Mikulášovi XIII Pálfimu. Ten ho odovzdal spolu aj s parkom františkánom. Pôvodné vybavenie si ponechal. Objekt slúžil ako internát pre študentov malackého gymnázia. V rokoch 1944-1945 tu boli nemeckým gestapom väznený a týraní príslušníci SNP. Po vojne bol kaštieľ užívaný ako kasáreň útvaru pohraničnej stráže. Po r. 1957 bola v kaštieli zriadená nemocnica. Dnes je vlastníkom kaštieľa mesto Malacky. V súčasnosti sa v časti kaštieľa dokončuje rekonštrukcia uskutočňovaná v rámci projektu Paltour. Využíva sa na kultúrne a spoločenské udalosti.

 

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.