Poznámka
  • Google Geocoding API error: The request was denied.

Kútniky kúria zbúraná

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

  • Rok výstavby: 19. stor.
  • Stavebný sloh: neoklasicizmus
  • Adresa: Kútniky, 92901
  • Podlažnosť: 1 NP
  • Nadmorská výška: 114 m. n. m.

Popis objektu

Kúria bola postavená v neoklasicistickom slohu. Išlo o jednoduchú jednopodlažnú stavbu, ktorej pôdorys mal tvar obdĺžnika. Hlavná fasáda bola osemosová. Dominantným prvkom bol asymetricky umiestnený portál, ktorý bol hlavným vchodom do kúrie a bol polkruhovo zakončený. Nad portálom sa nachádzal  oblúkovitý štít. Okná boli obdĺžnikové v šambránach a mali nad aj pod okennú rímsu s klenákom. Nárožia kúrie boli zdobené bosážou. Severná časť hlavnej fasády bola jednoosová a južná časť dvojosová. Nárožné rizality budovy boli plytké a asymetrické.

História objektu

Kúria bola postavená koncom 19. storočia. Dal si ju postaviť v majeri Enyed Július Fuchs. Rodina Fuchsovcom ju využívala ako víkendové sídlo. V 30. rokoch 20. storočia dal kúriu Július Fuchsa do prenájmu Ing. Eduardovi Weissovi. Po druhej svetovej vojne majetok Fuchsovcov prepadol štátu. Kúria bola využívaná ako kultúrny dom, materská škola kancelárie JRD. Jednotné roľnícke družstvo neskôr získalo celý majer. Kúria bola zbúraná pred rokom 1970.

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.