Poznámka
  • Google Geocoding API error: The request was denied.

Košúty kúria Kissovcov

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

  • Rok výstavby: pol. 19. stor.
  • Stavebný sloh: klasicizmus
  • Adresa: č.202, 925 09, Košúty
  • Nadmorská výška: 120 m. n. m.
  • Podlažnosť: 1 NP
  • Vlastníctvo: obec Košúty
  • Ochrana pamiatky: nechránená
  • Stav pamiatky (rok 2017): zachovalá

Popis objektu

Kúria je prízemná obdĺžniková stavba, po dostavbe, ktorá prebehla  po roku 1970,  s pôdorysom v tvare písmena L. Hlavná fasáda je šesťosová. Členia ju bosované lizény, pásová rustika a obdĺžnikové okná v šambránach s nadokennými a podokennými rímsami. Stredný rizalit je plytký a zakončený trojuholníkovým tympanónom, na ktorom je maľba Panny Márie s dieťaťom. Dvorová časť stavby je úplne zmodernizovaná.

História objektu

Kúriu dal postaviť v polovici 19. stor. Dr. Alexander Kiss.  Kúria bola viackrát prestavaná. Do rodiny Kissovcov sa neskôr priženili Dudášovci. Jej poslední majitelia boli Lehotskí. Kúria dnes slúži ako materská škola.

 

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.