Poznámka
  • Google Geocoding API error: The request was denied.

Košúty klasicistická kúria zbúraná

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

  • Rok výstavby: 19. stor.
  • Stavebný sloh: klasicizmus
  • Adresa: 925 09, Košúty
  • Nadmorská výška: 120 m. n. m.
  • Podlažnosť: 1 NP

Popis objektu

Kúria bola postavená v klasicistickom slohu. Pôdorys kúrie mal tvar písmena L. Bola to prízemní stavba. Hlavná fasáda bola  šesťosová, členená lizénovými rámami. Okná boli obdĺžnikové. Ich šambrány mali podokenné rímsy. Hlavná fasáda mala mierne vystupujúci rizalit, ktorý bol zakončený trojuholníkovým tympanónom. Rizalit bol lemovaný pilastrami, ktoré mali rímsové hlavice. Stropy vo všetkých miestnostiach boli rovné.  

História objektu

Klasicistická kúria sa nachádzala na mieste dnešného Obecného úradu v Košútoch. Budova bola postavené v polovici 19. storočia. O jej vybudovanie sa postarala Katarína Esterháziová. Kúria mala v priebehu rokov viacero majiteľov. Patrila Benčíkovcom a Šipekiovcom, Začiatkom 20. storočia bola kúria majetkom Aladára Feketiho. Za čias, kedy kúria patrila barónovej dcéry Edite, kúriu navštívil prezident T. G. Masaryk. Napriek tomu, že kúria bola v dobrom stave, bola v roku 1960 zbúraná.

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.