Poznámka
 • Google Geocoding API error: The request was denied.

Košúty kaštieľ Abrahámffiovcov

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: 1896
 • Park: áno
 • Adresa: č.10, 92509, Košúty
 • Nadmorská výška: 120 m. n. m.
 • Podlažnosť: 2 NP
 • Umiestnenie: okraj obce
 • Prístupnosť: na požiadanie
 • Vlastníctvo: Trnavský samosprávny kraj
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka
 • Stav pamiatky (rok 2017): zrekonštruovaná
 • Súčasné využitie: DSS pre dospelých

Popis objektu

Kaštieľ postavený v neoklasicistickom slohu. Má dve nadzemné podlažia.  Pôdorys má tvar obdĺžnika. Je to bloková stavba dvojtraktovo disponovaná. Ku kaštieľu patrí anglický park z konca 14. storočia. Budova kaštieľa sa skladá zo starej časti a architektonicky prispôsobenej novej časti. Hlavné priečelie má v strede nepatrne vystupujúci trojosový rizalit, ukončený prevažne rovnou atikou. Nad rizalitom bola kedysi stĺpová loggia a balustrová terasa, ktorá sa nachádzala pred rizalitom. Terasa a loggia boli zničené pri prestavbe kaštieľa na domov sociálnych služieb. Prízemie je členené pásovou rustikou a bosovanými oknami. Medziokenné výplne z režného muriva sa nachádzajú na poschodí. Vstupná chodba prechádza centrom budovy a končí  schodiskom vedúcim na poschodie a do vstupnej reprezentačnej sály. Miestnosti majú stropy rovné. Strecha kaštieľa je valbová.

História objektu

Kaštieľ v Košútoch dal koncom 19. storočia postaviť Július Abrahámffi. Kaštieľ patril rodine Abrahámffiovcov do polovice 20. storočia. V roku 1945 sa kaštieľ začal používať ako domov sociálnych služieb. Rozsiahla rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1992. Ku kaštieľu bola pribudovaná prístavba.

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.