Poznámka
 • Google Geocoding API error: The request was denied.

Koplotovce kaštieľ Frídeský

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: 15.stor.
 • Park: áno
 • Adresa: č.123, Koplotovce, 92001
 • Nadmorská výška: 180 m. n. m.
 • Podlažnosť: 1 NP+ pivnice, bašta 2 NP
 • Umiestnenie: centrum
 • Prístupnosť: prístupný na požiadanie
 • Vlastníctvo: súkromné
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka 902/1
 • Stav pamiatky (rok 2017): zachovalá
 • Súčasné využitie: súkromné ubytovanie

Popis objektu

K renesančnému kaštieľu patria aj dve klasicistické kúrie, ktoré sa nachádzajú na nádvorí. Jedna má pôdorys v tvare L, je jednopodlažná. Na nádvorných fasádach je otvorené stĺporadie, tvorené  z oblých murovaných stĺpov. Stropy v miestnostiach sú rovné. Druhá kúria je staršieho dáta, z pol. 19. storočia. Jej pôdorys mal pôvodne tvar písmena U. Je to prízemná stavba, ktorá prístavbou dostala obdĺžnikový tvar. Môžeme na nej vidieť rad  predstavaných toskánskych stĺpov. V jednej miestnosti je krížová hrebienková klenba. Ostatné  stropy sú rovné. Táto kúria slúžila v minulosti ako škôlka. Zachovaný je priečelný múr protitureckého opevnenia kaštieľa, ktorému dominujú  dve okrúhle bašty situované na nároží a kamenný vstupný portál. Hradbový múr ako aj bašty pochádzajú z roku 1613. Pivnice kaštieľa majú válovú klenbu. Tvoria ju neopracované kamene a tehla. Park, ktorý sa nachádza v kaštieli je z pol. 17. storočia.

História objektu

O kaštieli v Koplotovciach sa prvý krát dozvedáme z písomnej listiny z 15. storočia. Vlastníkmi kaštieľa od začiatku 17. storočia bol rod Kochanovských.  Rodinu navštevoval  básnik Jána Hollý, ktorý na kaštieli aj prebýval.  Táto pôvodne renesančná pevnosť bola v 2. pol. 18. stor. prestavaná a dostala klasicistický vzhľad. V tomto stredovekom kaštieli býval župan Timoth Frideský, ktorý bol pasovaný za „Rytiera Zlatej Ostrohy“. Práve po  ňom dostal kaštieľ prezývku frídeský. Prestavba kaštieľa prebehla začiatkom 20. storočia. Postaral sa o ňu  Timothiho syn Barnabáš II, pod ktorého správou bol celý veľkostatok. Kaštieľ niesol prvky baroka a klasicizmu. Smrťou jeho syna Ivana, končí éra zemepánov v Koplotovciach. Kaštieľ bol v rozpadnutom stave, krytina bola čiastočne opravená. Počas socializmu bol zničený a slúžil ako JRD. O zrekonštruovanie kaštieľa do dnešnej podoby sa postaral koncom 20. stor. Ing. Martin Petrek s  rodinou. Do roku 2014 slúžil ako rekreačné stredisko pre rodiny s deťmi, ale aj pre manažérov a dvojice, ktoré túžili po romantike. Vzhľadom na blízkosť kúpeľov Piešťany, bol tento kaštieľ navštevovaný aj kúpeľnými hosťami.  Na nádvorí sa nachádza hladomorňa a rekonštruovaná sýpka. Pivnica kaštieľa slúžila ako sklad pušného prachu, či  ako ľadovňa, prípadne aj ako mučiareň. V ľadovni bola nájdená kostra ženy, ktorá mala v čase svojej smrti 50 rokov a bolo zistené, že zomrela ako bezdetná. Odborným zistením bol vek kostry určený na 2500 rokov. V súčasnosti v kaštieli býva už len syn pána Petreka s rodinou. Kaštieľ je ponúknutý k predaju.

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.