Poznámka
 • Google Geocoding API error: The request was denied.

Jablonica kaštieľ

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: 16. stor.
 • Park: áno
 • Adresa: č. 237, Jablonica, 906 32
 • Nadmorská výška: 209 m. n. m.
 • Podlažnosť: 2 NP
 • Zastavaná plocha: 2 801 m²
 • Výmera: 2,5308 ha
 • Umiestnenie: severovýchod
 • Prístupnosť: prístupný verejnosti
 • Vlastníctvo: súkromné
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka 2482/1
 • Stav pamiatky (rok 2017): zachovalá
 • Súčasné využitie: nevyužíva sa

Popis objektu

Kaštieľ bol postavený v renesančnom slohu. Jedná sa o dvojpodlažnú stavbu, ktorej pôdorys má tvar písmena U. Je to trojtraktová budova. Jeho renesančný vzhľad bol koncom 18. storočia barokovo-klasicisticky prestavaný. Hlavnej fasáde dominujú dve nárožné štvorboké veže. Štvorosový rizalit, ktorý môžeme vidieť z dvorovej strany má veľký pilastrový portál so štítom, typický pre barok.  Ku kaštieľu patrí aj park zo 17. stor. V areály kaštieľa sa tiež nachádza hospodárska budova.

História objektu

Kaštieľ sa  nachádza v severozápadnej  časti  obce  Jablonica oproti kostolu, pri hlavnej ceste. Bol postavený v 16. stor. Postaviť ho dala rodina Apponiovcov. V 17. storočí vyhorel, počas tureckých nájazdov.  Upravovaný bol 18. stor. a tiež v 19. stor. Na kaštieli sa negatívne podpísalo aj Rákociho povstanie. V tom čase sa v kaštieli usadilo zničené cisárske vojsko. Kaštieľ bol spustošený. Časť nádvoria sa využíva ako garáž pre nákladné autá. Samotný kaštieľ je nevyužívaný. Vo vlastníctve rodiny Apponiovcov  bol až do začiatku 20. storočia. Anglický park kaštieľa je v súčasnosti neudržiavaný a jeho časť slúži ako futbalové ihrisko, i so šatňami pre hráčov a tribúnou. Dnes je kaštieľ v súkromnom vlastníctve.


Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.