Holíč kaštieľ s areálom (Holíčsky zámok)

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: 1750
 • Adresa: Zámocká 2, 908 54, Holíč
 • Park: torzo pôvodného parku
 • Celková výmera pozemku: 8,4 ha
 • Nadmorská výška: 185 m. n. m.
 • Podlažnosť: 3 NP
 • Umiestnenie: centrum
 • Prístupnosť: prístupná
 • Vlastníctvo: mesto Holíč
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka 613/1-31 od roku 2014 nechránený
 • Stav pamiatky ( rok 2017 ): zrekonštruovaná
 • Súčasné využitie: hotel

Popis objektu

 

Kaštieľ je trojpodlažná budova, ktorá má tvar písmena U. Má vybudovaný systém podzemných chodieb a pivníc. V interiéri sú renesančné a barokové klenby s lunetami, ktoré majú vystupujúce hrebienky. Na 1. poschodí, v západnom krídle  sa nachádza kaplnka zasvätená  Nanebovzatiu Panny Márie. Môžete tam vidieť  mramorový oltár a zachovaná je aj časť výzdoby na stenách. Súčasťou interiéru kaštieľa je tzv. Čínska sála, fajčiareň, reprezentačná sála. Steny sály zdobili kožené tapety inšpirované čínskymi krajinomaľbami  z obdobia dynastie Ming. Tapety sa budú reštaurovať. Nachádzajú sa tam tiež zlátené zrkadlá, mramorové krby, majolikové pece. Čínske motívy sú tiež zachytené v desiatkach malieb na drevenom sokolovom páse a v kazetách dverných výplní. Na dekoratívnych prácach sa podieľal francúzsky maliar Chamant.

V areály sa  nachádza  dvojitá stromová aleja, ktorá  vedie  barokovou bránou od centra  mesta cez murovaný most a vstupnú bránu, čestné nádvorie, vstupný vestibul a prejazd západného krídla. Vychádzala mostom cez bránu a naprieč gaštanovou alejou pokračovala až do Kopčian. Tam bol vybudovaný   barokový žrebčinec, ktorý bol súčasťou  krajinnej architektúry.  V súčasnej dobe sa zachovali len gaštanová aleja, žrebčinec a samotná budova zámku s okolitými hospodárskymi budovami. Pôvodný park sa nezachoval. Po r. 1918 pod vplyvom nevhodného využitia zámku na základe znárodnenia bol park zrušený. Zachovali sa len gaštanové a lipové aleje. V areáli kaštieľa sa nachádzajú jednopodlažné hospodárske budovy, ktoré sú  rekonštruované, tzv. depozity.

 

História objektu

 

 

Kaštieľ bol postavený na starších základoch gotického hradu, ktorého vznik sa datuje do 11 storočia.  Významnou prestavbou prešiel na konci 40. rokov 18. storočia.   Prestavba zodpovedala dobovému vkusu a nárokom na bývanie cisárskej rodiny Habsburgovcov. Prebiehala v niekoľkých fázach a jej výsledkom na konci 18. storočia bol veľkolepý a u nás unikátny príklad tereziánskej architektúry, ktorý vytváral s okolitým parkom krajinnú dominantu.  renesancii bola stavba opevnená štvorhranným obranným systémom, ktorý mal nárožné bastióny  so strieľňami a vodnú priekopu. Patril rodinám Čobor a Révaj. Kaštieľ bol tiež majetkom Františka Lotrinského, či  Habsburgovcov. Práve Habsburgovci dali kaštieľu neskorobarokový vzhľad. Kaštieľ často navštevovala Mária Terézia. Začiatkom 20. stor. bol kaštieľ aj s pozemkami prenajímaný vojenskej správe, ktorá tu prevádzkovala jazdeckú školu. V roku  1919 prešiel do správy štátu, neskôr bol v súkromnom vlastníctve. Od roku 1970 do roku 2014 patril kaštieľ medzi Národné kultúre pamiatky. V súčasnosti je  majetkom mesta Holíč. Usporadúvajú sa v ňom rôzne kultúrne akcie ako napr. Zámocké pivné slávnosti, či Tereziánske dni.  V zámockých vodných valoch sa prevádzkuje člnkovanie.  Kaštieľ je otvorený počas letnej turistickej sezóny od mája do septembra každý deň okrem Pondelka. Areál kaštieľa je využívaný ako oddychová zóna s detskými ihriskami, ohniskom a posedením. V roku 2014 bol zrekonštruovaný a prestavaný na účely hotela.

 

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.