Poznámka
 • Google Geocoding API error: The request was denied.

Hlohovec kúria a pivnica - Šiladiovská kúria (sokolovňa)

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: zač. 17.stor.
 • Park: nie
 • Adresa: SNP 880/14, Hlohovec
 • Nadmorská výška: 156 m. n. m.
 • Podlažnosť: 1 NP+ pivnica
 • Umiestnenie: centrum
 • Prístupnosť: prístupný
 • Vlastníctvo: Nadácia, záujmové združenie, fond TJ
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka 11359/1
 • Stav pamiatky (rok 2017): zrekonštruovaná
 • Súčasné využitie: telovýchova

Popis objektu

Pôdorys kúrie má tvar písmena L. Je to trojtraktový objekt. Budova je podpivničená. Pivnice sú kamenné. Objekt je zaujímaný tým, že nemá suterén. Dôvodom môže byť, že kúria bola postavená na pozemku, kde sa v minulosti už nachádzal podpivničený dom. Miestnosti majú pruské klenby. Kúria má omietkové členenie fasády. Kamenné sú portály podjazdov a šambrány okien.

História objektu

Kúria bola postavená v roku 1617. Majiteľom objektu bol Tomáš Sziládi. Postavená bola v barokovom slohu. O aktuálny vzhľad kúrie sa zaslúžil Juraj Mecer, ktorý bol jej vlastníkom od roku 1721. V roku 1786 sa majiteľmi kúrie stali Erdödyovci. V tomto období objekt vyhorel. Erdödyovci  budovu vlastnili až do koku 1927. Bol vymenený krov kúrie. Realizované boli nové výplne a priečky objektu. V roku 1933 kúriu predal Viliam Erdödy Československej obci sokolskej. Od polovice 20. stor. Nesie názov Telocvičná jednota Sokol. Kúria bola v havarijnom stave. Začiatkom roku 2013 začali rekonštrukčné práce. Kúria je doteraz jedinou známou profánnou architektúrou na území Hlohovca.

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.