Poznámka
 • Google Geocoding API error: The request was denied.

Hlohovec kaštieľ Erdödyovský zámok

0.0/5 hodnotení (0 volieb)
Hlohovec kaštieľ Erdödyovský zámok

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: 12.-13.stor.
 • Park: áno
 • Adresa: Zámok 2267/1, Hlohovec, 920 01
 • Nadmorská výška: 156 m. n. m.
 • Podlažnosť: 3 NP
 • Umiestnenie: na vŕšku, nad mestom, juh
 • Prístupnosť: prístupný verejnosti
 • Vlastníctvo: samospráva miest a obcí
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka 838/1
 • Stav pamiatky (rok 2017): čiastočne obnovený
 • Súčasné využitie: expozícia

Popis objektu

Hlohovecký kaštieľ, nazývaný aj zámok má tri podlažia. Stojí južne od mesta. Jeho autorom je Travaglia Pietro. Jeho pôdorys má tvar nepravidelného päťuholníka, ktorý má uzatvorené nádvorie.  Na hlavnom priečelí môžeme vidieť dve brány, ktoré majú kamenný portál. Nad nimi sa nachádzajú mrežované zábradlia. Strednému priečeliu dominuje tympanón, nad ktorým je vežička s hodinami. Oporné piliere spevňujú fasády. Tie člení priebežná rustika, reliéfy putti s hudobnými nástrojmi.

V prízemných miestnostiach sú krížové hrebienkové klenby. Taktiež pruské a valené klenby  s lunetami. Prízemie je prevažne renesančné, s nárožnými baštami. Stropy na druhom a treťom podlaží sú rovné. V objekte sa nachádza kaplnka, ktorá je situovaná v severovýchodnej časti kaštieľa. V exteriéry sa zachovali empírové maľby, obloženia stien a vzorkované tapety. Na druhom poschodí sa v dvoch miestnostiach nachádzajú novorenesančné fajansové kachle s reliéfnou výzdobou anjelov a evanjelistov z konca 19. stor. Okolo kaštieľa je anglický park, v ktorom sa nachádza  barokový záhradný pavilón. Kaštieľ má vybudované reprezentatívne barokové schodisko a kaplnku s oratóriom. V Objekte sa nachádza aj empírové divadielko, z roku 1802.

História objektu

Kaštieľ vznikol na prelome 12. a 13. storočia. Postavený je na mieste pôvodného stredovekého hradu spomínaného už v roku  1113. Koncom 13. storočia patril Abovcom. Od polovice 14. storočia, takmer sto rokov boli jeho majitelia Ujlakyovci. V rokoch 1524 až 1636 ho vlastnili Thurzovci. Koncom 17. storočia bol kaštieľ v rukách Turkov. Klasicistická prestavba prebehla na konci 18. storočia. Od roku 1715 - 1945 ho vlastnili ErdÖdyovci. Koncom 18. stor.  bolo vytvorené priečelie s dvoma vstupnými portálmi. Obnovený bol  v r. 1961, kedy bola vymenená strecha, dali sa nové omietky a spravila sa vnútorná úprava. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Budova slúžila aj ako štátna nápravná ustanovizeň.

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.