Poznámka
 • Google Geocoding API error: The request was denied.

Gabčíkovo kaštieľ

4.0/5 hodnotení (1 volieb)

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: koniec 17. stor.
 • Park: áno
 • Adresa: Družstevnícka ulica, Gabčíkovo, 93005
 • Nadmorská výška: 116 m. n. m.
 • Podlažnosť: 2 NP
 • Umiestnenie: zastavané územie mesta
 • Orientácia budovy: juhovýchod
 • Prístupnosť: prístupný verejnosti
 • Vlastníctvo: Gabčíkovo
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka
 • Stav pamiatky (rok 2017): zrekonštruovaná
 • Súčasné využitie: domov dôchodcov

Popis objektu

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia, je štvorkrídlový,  s ústredným nádvorím.  Na juhovýchodnej hlavnej fasáde je mierny vyčnievajúci vstupný stredný rizalit, ktorý je  zakončený rovným tympanónom, členeným lizénovými rámami. V rizalite je bosovaný segmentovo zakončený vchod, nad ktorým je erb rodu Üchtritzovcov-Amadeovcov. Hlavnej fasáde dominujú dve nárožné veže. Poschodie je od prízemia na fasáde oddelené kordónovou rímsou. Fasády sú hladké, nárožia zdobí bosáž. Priečelia kaštieľa členia obdĺžnikové okná, ktoré sú  umiestnené v šambránach s podokennou a nadokennou rímsou. Dvorné fasády majú plytký vchodový rizalit, ktorý je  zakončený trojuholníkovým tympanónom. Oproti sa na priečelí nachádza balkón s kovaným zábradlím. Miestnosti kaštieľa majú zaklenuté valbové klenby  s lunetami a pruskými klenbami. V ľavom trakte prízemia môžeme vidieť renesančné krížové klenby.

História objektu

Kaštieľ bol pôvodne renesančnou pevnosťou, ktorá bola prestavaná v 17. storočí. Dnešný vzhľad kaštieľ nadobudol, keď ho dal gróf Tadeáš Amade v 2. polovici 18. storočia prestavať a rozšíriť v barokovo-klasicistickom slohu. V tomto období bol pri kaštieli založený aj rozsiahly park. V kaštieli sa v roku 1741 narodil Jozef II, syn kráľovnej Márie Terézie. Po roku 1948 bola v kaštieli umiestnená poľnohospodárska škola, neskôr domov dôchodcov.

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.