Poznámka
 • Google Geocoding API error: The request was denied.

Dunajská Streda Žltý kaštieľ

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: 18. stor.
 • Park: áno
 • Adresa: Múzejná 2, Dunajská Streda, 929 01
 • Nadmorská výška: 118 m. n. m.
 • Podlažnosť: 2 NP
 • Umiestnenie: zastavané územie mesta
 • Orientácia budovy:severná časť mesta
 • Prístupnosť: prístupný verejnosti
 • Vlastníctvo: mesto Dunajská Streda
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka 78/0
 • Stav pamiatky (rok 2017): zrekonštruovaná
 • Súčasné využitie: Žitnoostrovné múzeum

Popis objektu

Kaštieľ je dvojpodlažná obdĺžnikovitá stavba, ktorá má v strede fasády trojosový rizalit. Ten je členený pilastrami a zakončený vykrojeným štítom. Fasády  kaštieľa majú  bohatú rastlinnú ornamentiku. Fasáda je členená lizénovým rámom a kordónovou rímsou. Na rizalite sú vertikálne pilastre s jónskou hlavicou. Nad pilastrami je nástavec s erbom v strede a so štukovou ornamentikou. Okná sú od seba oddelené lizénami. V  supraporte a v parapete majú rímsu a pod nimi je štukový obrazec. Nadokenné rímsy na rizalite sú prehýbané. Miestnosti na prízemí majú strop zaklenutý fabiónový. Miestnosti na poschodí majú štukovú ornamentiku s okrajom. Na prvom poschodí nad oknami je ornamentika  štuková. Na prízemí a na prvom poschodí sú podkasané lunety. Nárožia sú bosované. Portál kaštieľa je segmentovo ukončený kamenným ostením a pásovou šambránou. Strecha je škridlicová, valbová.

História objektu

Pôvodne bol kaštieľ  priestrannou poschodovou kúriou obdĺžnikového tvaru, s rozsiahlym statkom, ktorú dal postaviťIstván Bíro, v barokovom štýle. Po jeho smrti ju získala  rodina Pókateleki Kondého, varadínskeho biskupa.

 

 

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.