Poznámka
 • Google Geocoding API error: The request was denied.

Dolné Trhovište kaštieľ

0.0/5 hodnotení (0 volieb)
Dolné Trhovište kaštieľ

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: 1855
 • Park: torzo
 • Adresa: č.23, Dolné Trhovište, 92061
 • Nadmorská výška: 180 m. n. m.
 • Podlažnosť: 1 NP+ pivnice
 • Umiestnenie: časť Galanová
 • Prístupnosť: prístupný verejnosti
 • Vlastníctvo: obecné
 • Ochrana pamiatky: nechránená
 • Stav pamiatky (rok 2017): zrekonštruovaná
 • Súčasné využitie: pošta

Popis objektu

Pôvodne to bola klasicistická stavba, ktorej pôdorys mal tvar písmena U. Tento prízemný objekt má trojkrídlovú dispozíciu. Fasády sú rustikovo členené.  Priečeliu dominuje portikus, ktorý má štyri stĺpy a tympanón. Vstupný portál  s šťukovým orámovaním sa nachádza na strednom krídle nádvornej fasády. Stropy v miestnostiach sú rovné. Pivnice kaštieľa majú stropy valbové klenbové. 

 

História objektu

Kaštieľ bol postavený v roku 1855 židovským veľkostatkárom Mozesom Jellinekov, ktorý pochádzal z Vinohradov nad Váhom. Nachádza sa v časti Galanová.  Dnešnú podobu získal koncom 19. storočia.

Zaslúžil sa o to Eugen Šándor, ktorý kaštieľ získal kúpou. Ten pôvodných 5 miestností rozšíril a prestaval. V prvej polovici 20. storočia sa vlastníkmi kaštieľa stali ilavský advokát JUDr. Emanuel Déneš a statkár z Kuzmíc Armín Wohlstein s manželkou Bertou. Po deportácii počas druhej svetovej vojny im bol kaštieľ skonfiškovaný. Dnes sa kaštieľ využíva ako miestna pošta.

 

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.