Poznámka
  • Google Geocoding API error: The request was denied.

Dolné Trhovište Horná Podlakša kúria zaniknutá

1.0/5 hodnotení (1 volieb)

Základné údaje o pamiatke

  • Rok výstavby: 19. stor.
  • Park: nie
  • Nadmorská výška: 180 m. n. m.
  • Podlažnosť: 1 NP

Popis objektu

Kúria sa nachádzala v blízkosti potoka, v majeri patriacom Hornej Podlakši. Pôdorys budovy mal tvar písmena L. Kúria mala jedno nadzemné podlažie. Bola postavená z kameňa a pálenej tehly. Strecha budovy bola sedlová. Okná boli poloblúkové. Ku kúrii patrili aj dve budovy, ktorých pôdorys mal taktiež tvar písmena L a hospodárske budovy so sýpkou.

História objektu

Kúria bola postavená v polovici 19. storočia. Majiteľom budovy bol gróf Lajoš Apponyi. Rodina Apponyiovcov kúriu vlastnila do roku 1918, kedy ju získali Mikuláš a Šándor Löwyovci. V roku 1937 kúriu kúpil Dr. Alexander Fazekas s rodinou Haasových. Avšak v roku 1938 sa ako vlastník objektu uvádza predovšetkým Dr. Arthur Haas. Poslednými majiteľmi kúrie boli Reitmannovci, ktorí kvôli svojmu židovskému pôvodu statok opustili počas druhej svetovej vojny. Po vojne kúriu aj ostatnými budovami zabral štát. Samotná kúria bola neskôr rozobratá.

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.