Poznámka
 • Google Geocoding API error: The request was denied.

Čierny Brod – Heď - kúria zbúraná

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: pol. 19. stor.
 • Stavebný sloh: klasicizmus
 • Park: nie
 • Adresa: č. 355, Heď, Čierny Brod, 92508
 • Nadmorská výška: 121 m. n. m.
 • Podlažnosť: 1 NP + pivnica
 • Umiestnenie: pri kostole Narodenia Panny Márie
 • Prístupnosť: prístupný verejnosti
 • Vlastníctvo: súkromné
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka 11494/0
 • Stav pamiatky (rok 2017): zbúraná

Popis objektu

Kultúrna pamiatka sa nachádzala na severovýchodnom  okraji bývalého rozsiahleho hospodárskeho dvora. Bol to solitér.  Pôdorys kúrie mal tvar písmena E.  K dvojtraktovému hlavnému krídlu sa pripájali tri kratšie jednotraktové rizality. Bola to prízemná stavba, čiastočne podpivničená. Priestory pivnice vystupovali mimo pôdorys nadzemnej časti. Klenby v nich boli  valené. Naproti tomu, klenby podlažia boli plochostropé. Kúria typovo zapadala do vidieckych klasicistických stavieb.  Horizontálne boli fasády členené soklom a korunnou rímsou. Hlavné krídlo objektu a vstupný rizalit mali jednoduchú valbovú strecha. Kúria mala striešku valbového tvaru. Na streche sa nachádzali kovové vikiere a dažďové žľaby. Do budovy sa vchádzalo z juhozápadnej strany. V súčasnosti je kúria zbúraná.

História objektu

Kúria bola postavená v polovici 19. storočia. Patrila Židovskej aliancii. V roku 1941 bola predaná grófovi Dr. Ondrejovi Hadíkovi – Barkócimu. Novým vlastníkom kúrie sa stal v roku 1943 Orgság Foldkitelintézet z Budapešti. Od polovice 20. stor. bola majetkom štátu, ktorý ju získal dražbou. Historická hodnota objektu bola narušená výstavbou štyroch bytových jednotiek. Až do konca 20. storočia plnila kúria túto obytnú funkciu. Odchodom posledných majiteľov Eugena a Gizeli Juházsovích chátrala.

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.