Poznámka
 • Google Geocoding API error: The request was denied.

Bučany neskorobarokový kaštieľ

3.5/5 hodnotení (2 volieb)

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: druhá pol.18. stor.
 • Park: nie
 • Adresa: č. 157, Bučany
 • Nadmorská výška: 153 m. n. m.
 • Podlažnosť: 2 NP
 • Umiestnenie: centrum
 • Prístupnosť: neprístupný verejnosti
 • Vlastníctvo: súkromné
 • Ochrana pamiatky: Národná kultúrna pamiatka 10780/0
 • Stav pamiatky (rok 2017): ruina

Popis objektu

Neskorobarokový dvojtraktový kaštieľ, ktorého pôdorys má  tvar písmena U. Kaštieľ má 2 nadzemné podlažia a je podpivničený.  Je trojkrídlovo disponovaný, s čestným nádvorím. Prízemie malo klenuté lunetové a pruské klenby. Dekoratívne zrkadlá sa nezachovali. Fasáda hlavného uličného krídla je členená rizalitmi. Stredný rizalit je ukončený tympanónom, v ktorého osi dominoval kamenný portál. Vertikálne je stredný rizalit členený pilastrami, horizontálne je členený soklom a korunnou rímsou. V kaštieli sa nachádzal utilitárne vbudovaný výťah. Strecha kaštieľa bola manzardová. V súčasnosti je strecha strhnutá a objekt chátra.

História objektu

Kaštieľ bol postavený v druhej polovici 18. stor. Pôvodným majiteľom kaštieľa bol Michal Pongrác. Ďalším majiteľom objektu bol Peter Zay, ktorý ho od Michala Pongráca kúpil v r. 1770-1771. Rodina Zayovcov kaštieľ vlastnila až do roku 1887. Po nich kaštieľ prevzali Fould-Springerovci, ktorý kaštieľ prerobili na sýpku. Po druhej svetovej vojne bol kaštieľ zoštátnený. V roku 1982 ho odkúpila Slovenská kniha, ktorá v ňom plánovala zriadiť sklad kníh. Od roku 1998, potom čo bol predaný, sa kaštieľ nevyužíva a chátra a nešetrným zaobchádzaním bol silne narušený.

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.