Poznámka
 • Google Geocoding API error: The request was denied.

Báč kaštieľ

5.0/5 hodnotení (1 volieb)

Základné údaje o pamiatke

 • Rok výstavby: zač. 19. stor.
 • Park: áno
 • Adresa: č.113, Báč, 93030
 • Nadmorská výška: 116 m. n. m.
 • Podlažnosť: 2 NP
 • Umiestnenie: okraj obce – juhozápadná časť zastavaného územia
 • Orientácia budovy: juhozápad
 • Prístupnosť: prístupný verejnosti
 • Vlastníctvo: súkromné
 • Ochrana pamiatky: nechránená
 • Stav pamiatky (rok 2017): zrekonštruovaná
 • Súčasné využitie: komerčné

Popis objektu

Kaštieľ v obci Báč, je dvojpodlažná budova, ktorá má  pôdorys v tvare písmena  U.  Jej hlavný vstupný portál  má jednoduchú kamennú šambránu, ktorá má v klenáku kamenný štylizovaný motív mušle s volútami. Na prízemí kaštieľa majú miestnosti  zaklenuté stropy s valenými klenbami s lunetami, plytkými krížovými klenbami a pruskými klenbami.  Stropy na poschodí sú rovné bez zaklenutia. Okolo kaštieľa sa nachádza anglický park.

História objektu

 Tento klasicistický kaštieľ, ktorý patril rodine Apponyi bol postavený v 1. polovici 19. storočia na starších základoch. Budovu získal koncom 19.storočia gróf Welten Wiener. Jemu patrili aj  priľahlé pozemky. Gróf bol známy chovom koní.  Kaštieľ v Báči aj s priľahlými pozemkami  v roku 1921  získal JUDr. Gabriel Kuchta. Po druhej sv. vojne bol kaštieľ aj s celým majetkom znárodnený.  Štát v ňom zriadil domov dôchodcov a neskôr ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých. Počas    tohto    obdobia boli     urobené       zásahy do celkového vzhľadu nielen kaštieľa,  ale aj priľahlého parku, ktoré kaštieľu ubrali na hodnote. Dcéra JUDr. Kuchtu požiadala na základe reštitučného zákona o vrátenie majetkov v roku 1991. V roku 1996 bol kaštieľ aj s pozemkami vrátený pôvodným vlastníkom.
Od roku  2006 sa majiteľom kaštieľa a pozemkov stala spoločnosť Welten a. s. Táto spoločnosť okamžite začala s rekonštrukciou kaštieľa, prístavbou priestorov pre reštauráciu a výstavbou 18 jamkového golfového ihriska.
Kaštieľ počas dvoch rokov prešiel kompletnou rekonštrukciou.

Poloha objektu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.