a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

zaniknutý

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Dunajská Streda
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Pusté Sady kúria

Majiteľmi boli árendátori,bratia Lajos Kohn a Adolf Kohn.

 

 

 

 

Rača baroková kúria (zaniknutá)
 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: barok
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača baroková kúria (zaniknutá)

Kúria mala dve nadzemné podlažia a podkrovie. Bola priechodného typu. Ten bol zaklenutý krížovou klenbou so segmentovými výsečami. Pôdorys má tvar písmena L.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača kúria Hostinec Peklo

Pôvodnými vlastníkmi objektu boli Pálfiovci. Kúria bola postavená na mieste, ktoré slúžilo ako zájazdový hostinec a tiež sa tam nachádzali stajne pre kone. V roku 1840 začal premávať vlak z Bratislavy do Trnavy. Kone, ktoré ťahali vlak boli práve tu prepriahané.  Na konci 19. storočia boli majiteľmi kúrie Wallnerovci, ktorí pochádzali z Dolného Rakúska. Objekt nadobudli kúpou. Hostinec sa najskôr nazýval „U zeleného stromu“. 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača kúria Mórica Sprinzla zaniknutá

Kúria miestnymi nazývaná aj Dom Mórica Sprinzla sa nachádzala na námestí, na začiatku ulice Pri Vinohradoch a Detviackej ulice. Majiteľom kúrie bol v 19. storočí Móric Sprinzl, miestny statkár.  Kúria bola jeho reprezentačným sídlom. Pánovi Sprinzlovi patril aj majer vo Vajnoroch.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Okres: okres Bratislava III
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Rača kúria Weissfeilerov dom zaniknutá

O kúrii je známe, len že v 20. storočí bola majetkom židovskej rodiny Weissfeilerovcov, ktorá sa živila mäsiarstvom a vinohradníctvom.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Šaštín - Stráže Belveder kaštieľ zbúraný

Kaštieľ bol navštevovaný  Máriou Teréziou. Ako letné sídlo slúžil až do konca 18. storočia. Kaštieľ bol začiatkom 19. storočia zbúraný

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Senica kaštieľ Amadeovcov zaniknutý

Kaštieľ bol postavený po roku 1782 v klasicistickom slohu. Niekoľko krát bol prestavovaný

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Senica kaštieľ Nyáriovcov zaniknutý

Kaštieľ bol postavený v 60. rokoch 19. stor. v neoklasicistickom slohu. Za jeho staviteľa sa pokladá I. Feigler mladší. Kaštieľ sa nezachoval.

 

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Senica
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Senica kúria zbúraná

Kúria bola    postavená v   prvej   polovici 19. storočia. Postavená bola v klasicistickom slohu. Kúria dopĺňala súbor bývalých sídiel senických šľachtických a zemianskych rodov. Kúria bola zbúrania v období socialistickej výstavby.

 

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: klasicizmus
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Smolenice kaštieľ zbúraný

Kaštieľ patril rodu Pálffiovcov po tri generácie. Po druhej svetovej vojne objekt zabral štát. Bola v ňom zriadená základná škola. Potom, čo bola škola premiestnená do iných priestorov, kaštieľ začal chátrať. Koncom 20. storočia bola vlastníčkou kaštieľa   Ing. Oľga Kubicová z Bratislavy.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kaštieľ
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Suchá nad Parnou kaštieľ zbúraný

Vznik kaštieľa sa datuje na rok 1551. Bol sídlom správy panstva Červeného Kameňa. Neskoršími majiteľmi boli Pálffiovci. Patril im až do roku 1928, kedy kaštieľ získali Odescalchiovci a bývali v ňom ešte v priebehu druhej svetovej vojny. Po vojne bol kaštieľ značne poškodený a zbúraný bol v roku 1952. Na mieste, kde sa kedysi nachádzal kaštieľ stojí základná škola.

 • Hodnotenie objektu:
  0.0/5 hodnotení (0 volieb)
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Okres: okres Trnava
 • Typ pamiatky: kúria
 • Sloh: renesancia
 • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Trnava kráľovská kúria zbúraná

Kúria bola postavená v 14,. storočí. Patrila Ľudovítovi I. Veľkému, z Anjou. Nazýva sa aj kráľovská kúria. Zbúraná bola 50. rokoch 20. storočia. V priestoroch, kde kedysi stála je inštalovaná pamätná tabuľa. 

 

<<  1 2 [3