a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Trnavský kraj

  • Hodnotenie objektu:
    1.0/5 hodnotení (1 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Hlohovec
  • Typ pamiatky: kúria
  • Sloh: klasicizmus
  • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Dolné Trhovište Horná Podlakša kúria zaniknutá

Kúria bola postavená v polovici 19. storočia. Majiteľom budovy bol gróf Lajoš Apponyi. Rodina Apponyiovcov kúriu vlastnila do roku 1918, kedy ju získali Mikuláš a Šándor Löwyovci. V roku 1937 kúriu kúpil Dr. Alexander Fazekas s rodinou Haasových. Avšak v roku 1938 sa ako vlastník objektu uvádza predovšetkým Dr. Arthur Haas.

Dolné Trhovište kaštieľ
  • Hodnotenie objektu:
    0.0/5 hodnotení (0 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Hlohovec
  • Typ pamiatky: kaštieľ
  • Sloh: klasicizmus
  • Súčasný stav objektu: existujúci

Dolné Trhovište kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v roku 1855 židovským veľkostatkárom Mozesom Jellinekov, ktorý pochádzal z Vinohradov nad Váhom. Nachádza sa v časti Galanová.  Dnešnú podobu získal koncom 19. storočia. Zaslúžil sa o to Eugen Šándor, ktorý kaštieľ získal kúpou. Ten pôvodných 5 miestností rozšíril a prestaval.

  • Hodnotenie objektu:
    0.0/5 hodnotení (0 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Hlohovec
  • Typ pamiatky: kúria
  • Sloh: empír
  • Súčasný stav objektu: existujúci

Dolné Zelenice Szunyoghova kúria

Kúriu dala postaviť v polovici 19. storočia rodina Szunyoghova. Vzhľad kúrie sa zmenil v priebehu 20. storočia. Okná, ktoré boli polkruhové a z dreva, boli nahradené plastovými oknami obdĺžnikového tvaru.

  • Hodnotenie objektu:
    0.0/5 hodnotení (0 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Dunajská Streda
  • Typ pamiatky: kúria
  • Sloh: klasicizmus
  • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Dolný Bar kúria zaniknutá

V polovici 19. stor.  kúpil János Bertalanffy v obci Dolný Bar menšiu parcelu, na ktorej dal postaviť kúriu v neoklasicistickom štýle. Kúria bola známa aj ako Malý Kaštieľ. Objekt bol v roku 1980 zbúraný a na jeho mieste bol postavený dom.

  • Hodnotenie objektu:
    0.0/5 hodnotení (0 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Dunajská Streda
  • Typ pamiatky: kaštieľ
  • Sloh: klasicizmus
  • Súčasný stav objektu: zaniknutý

Dunajská Streda Biely kaštieľ

Kaštieľ bol postavený koncom 19. storočia v duchu romantických stavieb. Neskôr bol klasicisticky prestavaný. Využíval sa pre potreby Žitnoostrovného múzea. Kaštieľ bol zbúraný potom ako bolo Žitnoostrovné múzeum presťahované do tzv. Žltého kaštieľa. 

  • Hodnotenie objektu:
    0.0/5 hodnotení (0 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Dunajská Streda
  • Typ pamiatky: kaštieľ
  • Sloh: secesia
  • Súčasný stav objektu: existujúci

Dunajská Streda kaštieľ - Vermesova vila

Za prvých majiteľov kaštieľa sa považujú Vermesovci, po ktorých objekt dostal aj pomenovanie. Kaštieľ bol pôvodne postavený ako jednoúrovňová prízemná budova. K jej prebudovaniu prišlo v roku 1909. Majiteľ objektu dal pristavať veže a kaštieľ nadobudol súčasnú podobu.

  • Hodnotenie objektu:
    0.0/5 hodnotení (0 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Dunajská Streda
  • Typ pamiatky: kaštieľ
  • Sloh: barok
  • Súčasný stav objektu: existujúci

Dunajská Streda Žltý kaštieľ

Pôvodne bol kaštieľ  priestrannou poschodovou kúriou obdĺžnikového tvaru, s rozsiahlym statkom, ktorú dal postaviťIstván Bíro, v barokovom štýle. Po jeho smrti ju získala  rodina Pókateleki Kondého, varadínskeho biskupa.

 

  • Hodnotenie objektu:
    0.0/5 hodnotení (0 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Hlohovec
  • Typ pamiatky: kaštieľ
  • Sloh: klasicizmus
  • Súčasný stav objektu: existujúci

Dvorníky kaštieľ

Kaštieľ dal postaviť Ferdinand Fussmann, ktorý sa zaoberal obchodovaním s vínom. Kaštieľ sa nachádza vo vinohradníckej lokalite, ktorej sa hovorí Panónia. Tomuto židovskému obchodníkovi slúžil kaštieľ ako letné sídlo. V období reštitúcií kaštieľ pripadol štátu.

  • Hodnotenie objektu:
    4.0/5 hodnotení (1 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Dunajská Streda
  • Typ pamiatky: kaštieľ
  • Sloh: barok klasicizmus
  • Súčasný stav objektu: existujúci

Gabčíkovo kaštieľ

Kaštieľ bol pôvodne renesančnou pevnosťou, ktorá bola prestavaná v 17. storočí. Dnešný vzhľad kaštieľ nadobudol, keď ho dal gróf Tadeáš Amade v 2. polovici 18. storočia prestavať a rozšíriť v barokovo-klasicistickom slohu.

  • Hodnotenie objektu:
    0.0/5 hodnotení (0 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Galanta
  • Typ pamiatky: kaštieľ
  • Sloh: klasicizmus
  • Súčasný stav objektu: existujúci

Galanta Hody kaštieľ

Kaštieľ Mikuláša Andrášiho, ktorý sa nachádza v Galante, sa spomína už v roku 1672. Mikuláš Andráši kaštieľ aj s majetkami zdedil. Súčasnú podobu kaštieľ nadobudol prestavbou, ktorá sa uskutočnila v roku 1780.

  • Hodnotenie objektu:
    0.0/5 hodnotení (0 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Galanta
  • Typ pamiatky: kaštieľ
  • Sloh: renesancia
  • Súčasný stav objektu: existujúci

Galanta Nebojsa kaštieľ

Kaštieľ, ktorý sa nachádza v časti Galanty Nebojsa, dal vybudovať aj s opevnením rod zemepánov Baloghovcov de Nebojsa. Kaštieľ patril medzi významné dominanty mesta. Kaštieľ jeho vlastníci veľa krát prestavovali. Zásadná prestavba sa uskutočnila v roku 1600. Kaštieľ bol uspôsobený voči  tureckým nájazdom.

Galanta neogotický kaštieľ
  • Hodnotenie objektu:
    0.0/5 hodnotení (0 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Galanta
  • Typ pamiatky: kaštieľ
  • Sloh: gotika
  • Súčasný stav objektu: existujúci

Galanta neogotický kaštieľ

Kaštieľ v Galante bol postavený v renesančnom slohu v 17. storočí ako obranná pevnosť.  Postaviť ho dali bratia Esterháziovci,  Daniel a Pavol. Prvá výrazná prestavba sa uskutočnila v pol. 18. stor. biskupom Imrichom Esterházim, posledná v druhej polovici 19. stor. Jozefom Esterházim.

 

  • Hodnotenie objektu:
    0.0/5 hodnotení (0 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Galanta
  • Typ pamiatky: kaštieľ
  • Sloh: renesancia
  • Súčasný stav objektu: existujúci

Galanta renesančný kaštieľ

Kaštieľ bol postavený Františkom Esterházim  približne v polovici 16. storočia. K prestavbe kaštieľa prišlo v pol. 18.storočia. Objekt bol barokovo-klasicisticky upravený. Novú podobu dostali fasády kaštieľa. Upravila sa strecha a na prvom poschodí klenby. Od začiatku 19. storočia začal kaštieľ chátrať.

  • Hodnotenie objektu:
    0.0/5 hodnotení (0 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Dunajská Streda
  • Typ pamiatky: kúria
  • Sloh: renesancia
  • Súčasný stav objektu: existujúci

Gáň kúria

Zemianska kúria v obci Gáň bola postavená začiatkom 17. storočia.  Hlavným stavebným slohom je renesancia.  K jej zväčšeniu prišlo v 18. storočí.  Bola jej pristavaná arkáda. V 20. storočí bola zmodernizovaná. Priestory kúrie boli uspôsobené na potreby nájomných bytov. 

  • Hodnotenie objektu:
    0.0/5 hodnotení (0 volieb)
  • Kraj: Trnavský kraj
  • Okres: okres Skalica
  • Typ pamiatky: kúria
  • Sloh: klasicizmus
  • Súčasný stav objektu: existujúci

Gbely kúria

Zemianska kúria bola postavená začiatkom 19. storočia. V súčasnosti je kúria zrekonštruovaná a využíva  sa ako poľovnícka reštaurácia.

 

 

<<  1 2 [34 5 6 7  >>